Selecteer een pagina

Overzicht van alle downloads

Op deze pagina vindt u alle downloads bij elkaar

Gedragscode

Dit document bevat alle informatie over de Gedragscode van de ICT Vereniging.

Geschillenregeling

Dit document bevat de complete Geschillenregeling van de ICT Vereniging.

Aanvraagformulier Lidmaatschap

Dit document bevat het aanvraagformulier om lid te worden van de ICT Vereniging.

Huishoudelijk Reglement

Dit document bevat het Huishoudelijk Reglement van de ICT Vereniging.

Statuten

Dit document bevat de statuten van de ICT Vereniging.